top of page

Jak założyć Micro Business - Arkusze

Czy jesteś zainteresowany założeniem mikrobiznesu? Oprócz oglądania naszej 9-częściowej serii wideo , poniższe arkusze odpowiadają krokom opisanym we wspomnianej serii filmów i są wymagane, jeśli współpracujesz z Dr. Epps w zakresie możliwości inwestycyjnych. Wypełnienie tych arkuszy najlepiej jak potrafisz może mieć wpływ na udane rozpoczęcie działalności przez mikrobiznes, czy nie.

bottom of page