top of page

نحوه شروع یک تجارت خرد - کاربرگ

آیا شما علاقه مند به راه اندازی یک میکروب تجارت هستید؟ علاوه بر تماشای مجموعه های ویدئویی 9 قسمتی ما ، کاربرگ زیر مطابق با مراحل شرح داده شده در سری ویدیو های ذکر شده مطابقت دارد و در صورت همکاری با دکتر اپس برای فرصت های سرمایه گذاری لازم است. تکمیل این برگه ها به بهترین وجهی که دارد می تواند تفاوت بین میکرو مشاغل راه اندازی موفق را ایجاد کند یا خیر.

bottom of page