top of page

نحوه شروع یک تجارت خرد - سری ویدیو

یکی از روشهای اثبات شده برای ارتقاء سطح زندگی خانواده و جامعه شما شروع به کار خرد است. پول مهمترین چیز در زندگی نیست ، اما برای تهیه یک زندگی مناسب و مناسب از جمله مواد غذایی ، پوشاک ، سرپناه و… لازم است کالاهای اساسی را خریداری کنید. نحوه شروع یک میکروبزرگ یک سریال ویدیویی در نه بخش است. لطفاً فیلم ها را تماشا کرده و دوباره تماشا کرده و برگه های همراه را تکمیل کنید تا درآمد بیشتری کسب کنید!

bottom of page