top of page

نحوه انتقال

روش 1

  • وب سایت را با استفاده از Google Chrome مشاهده کنید ( اینجا را بارگیری کنید ).

  • برای فعال کردن Google Translate در مرورگر Google Chrome از گزینه سریع استفاده کنید.

  • زبان محلی خود را انتخاب کنید و همین!
     

روش 2

  • لطفا اطلاعاتی را که باید ترجمه شود ، کپی کنید.

  • برای ابزار ترجمه اینجا را کلیک کنید .

  • این شما را به صفحه وب دیگری می برد که در آن می توانید متن مورد نیاز برای ترجمه را "چسباندن" دهید.

bottom of page