CÁCH CHUYỂN DỊCH

PHƯƠNG PHÁP 1

 • Xem trang web bằng Google Chrome ( tải xuống tại đây ).

 • Sử dụng lời nhắc để bật Google Dịch trên trình duyệt Google Chrome của bạn.

 • Chọn ngôn ngữ địa phương của bạn và đó là nó!
   

PHƯƠNG PHÁP 2

 • Vui lòng sao chép thông tin cần dịch.

 • BẤM VÀO ĐÂY để có một công cụ dịch thuật.

 • Điều này sẽ đưa bạn đến một trang web khác nơi bạn có thể "dán" văn bản cần dịch.

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Google+ - White Circle
 • YouTube - White Circle

Công thức Hy vọng 2018 - Tiến sĩ Jerry Dean Epps - bảo lưu mọi quyền